De Vocht Personenvervoer

Snel en direct van A naar B

De Vocht Personenvervoer

De Vocht is een laagdrempelig vervoersbedrijf, transparant in de communicatie en zo flexibel mogelijk op alle vlakken. Om dit uit te kunnen dragen was het nodig om heel specifiek in kaart te brengen hoe zij deze belofte na kunnen komen en op wie zij hun communicatie moeten richten. Aansluitend hierop is onder andere een heldere website, waarbij de gebruiker snel en eenvoudig een afspraak moet kunnen maken.

Project

De belangrijkste vraag binnen dit project was dan ook “Wat is precies de identiteit van De Vocht Personenvervoer en hoe kan deze een bijdrage leveren aan het genereren van meer conversie?”. Zo’n vraag kun je alleen beantwoorden door te beginnen bij het begin. Met de opdrachtgever rond de tafel zitten en de juiste vragen te stellen. Hierdoor kregen we een steeds beter beeld van het vervoersbedrijf. Vervolgens hebben we uitgezocht op wie zij zich moeten gaan richten en hoe zij deze groep mensen kunnen bereiken.

Uiteindelijk werd er een restyling gedaan in de huisstijl van het bedrijf en bleek dat een optimalisatie van de website nodig was om de belofte uit te dragen. Daarnaast is er geadviseerd om online marketing tools in te schakelen, denk hierbij aan Social Media en digitale nieuwsbrieven.

En met een positieve uitkomst als resultaat. Na het project is de conversie dan ook aanzienlijk gestegen. Daar zijn zowel wij, als de opdrachtgevers erg blij mee.